Ποτέ μην παρακαλάς για κάτι που έχεις τη δύναμη να το κερδίσεις