Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι.

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εξηγήσεις για το απόφθεγμα του σπουδαίου Oscar Wilde. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και το ίδιο ισχύει και για σένα!