Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάνουμε αλλά και γι’ αυτό που δεν κάνουμε.

Μολιέρος : Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάνουμε αλλά και γι’ αυτό που δεν κάνουμε.

Εξήγηση : Όταν γύρω μας συμβαίνουν διάφορα αρνητικά και εμείς δεν κάνουμε τίποτα ώστε να αλλάξει αυτό, γινόμαστε συνυπεύθυνοι.