Το πουλί φωλιά, η αράχνη ιστό, ο άνθρωπος φιλία.

William Blake : Το πουλί φωλιά, η αράχνη ιστό, ο άνθρωπος φιλία.

Σημασία :

Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο για το πουλί να φτιάξει μια φωλιά και για την αράχνη έναν ιστό. Είναι όμως και οι 2 αυτές κατασκευές, πολύπλοκες και σημαντικές. Έτσι είναι και η φιλία για τον άνθρωπο. Απλά, επιτυγχάνεται πιο δύσκολα και σε βάθος χρόνου πρέπει να δοκιμαστούν οι αντοχές της.