Η Μουσική είναι η αριθμητική των ήχων, όπως η οπτική είναι η γεωμετρία του φωτός.

Claude Debussy : Η Μουσική είναι η αριθμητική των ήχων, όπως η οπτική είναι η γεωμετρία του φωτός.

Σημασία :

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες εξηγήσεις. Ποιος είναι αυτός που δεν αγαπάει την μουσική; Η φράση αριθμητική των ήχων, παραπέμπει στην αρμονία.