Είναι η γυναίκα που διαλέγει τον άντρα που θα τη διαλέξει

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar id=”quote-1″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_sidebar id=”quote-4″]

[/col]

[/row]

Paul Lefevre Geraldy : Είναι η γυναίκα που διαλέγει τον άντρα που θα τη διαλέξει