Αγαπώ θα πει εγώ αγαπώ… Το τι κάνει ο άλλος είναι δική του δουλειά.

Όταν κάποιος αγαπάει πραγματικά τον άλλο, δεν θέλει να τον πληγώσει. Ακόμα και άσχημα να του έχουν φερθεί, δεν θα κάνει κακό στον άλλο.